Co w telewizji w Boże Narodzenie (25.12)? Stacje przygotowały mnóstwo ciekawych propozycji

Boże Narodzenie 2020. Program telwizyjny

Boże Narodzenie 2020. Program telwizyjny

Program telewizyjny na Boże Narodzenie. Co leci w telewizji w TVP, TVN, Polsacie, TVN7, TV4 i TV Puls? Jakie hity przygotowały stacje na święta? Zerknijcie na naszą listę. 

Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań. Chociaż tegoroczne święta przez pandemię koronawirusa są inne niż znaliśmy je do tej pory, stacje telewizyjne robią co w ich mocy, by zapewnić widzom rozrywkę. Tradycyjnie nie brakuje koncertów kolęd, a także filmowych propozycji utrzymanych w świątecznym klimacie. Jakie hity przygotowały stacje telewizyjne na Boże Narodzenie 2020?

Co w telewizji w Boże Narodzenie, 25.12. 2020?

TVP1 swoich widzów rano, o godzinie 7:00, zaprasza na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Kilka godzin później zostanie wyemitowany dramat miłosny, Świę­ta pach­ną­ce mi­ło­ścią (10:00). Z kolei po południu można zobaczyć takie hity jak m.in. Wyjście awaryjne (15:15), Krzysz­tof Krawczyk — całe mo­je ży­cie (21:15) oraz Po­szu­ki­wa­ny, po­szu­ki­wa­na (23:20)

Z kolei TVP2 rano wyświetli film animowany, skierowany do najmłodszych widzów, Po­moc­nik świę­te­go Mi­ko­ła­ja i ma­gicz­ne płat­ki śnie­gu (7:00). Prawie dwie godziny później pojawi się Pie­sek pod cho­in­kę (8:40). Tego dnia będzie można zobaczyć produkcje takie jak m.in. Paddington (16:00), Świąteczna zamiana (18:25) oraz Legalna blondynka II (20:10).

Polsat od samego rana zaprasza przed telewizory najmłodszych widzów. O 7:30 wyemituje film Artur ratuje Gwiazdkę. Tuż po nim pojawią się: Smerfy: Opowieść wigilijna (9:35), Madagwiazdka (10:05) oraz Pada Shrek (10:30). Z kolei nieco starsi widzowie mogą wybierać z produkcji takich jak: Dirty Dancing (14:35), Dziadek do orzechów i cztery królestwa (20:00) oraz Co wiecie o swoich dziadkach? (22:10).

TVN pasmo świąteczne zaczyna od godziny 7:50. Właśnie wtedy pojawi się Ekspres polarny. Tego dnia, nieco później, wspomniany kanał telewizyjny wyemituje też: Podróż do wnętrza Ziemi (13:00), Pingwiny z Madagaskaru (17:15) Królewna Śnieżka i Łowca (20:05) oraz Godziny szczytu III (22:45).

TVN7 o 8:10 zaprasza widzów na film Beethoven VII: Świąteczna przygoda. Kolejną ciekawą propozycją będzie Tajemniczy ogród, który pojawi się już o godzinie 10:00. Z kolei po południu warto wspomnieć o takich produkcjach jak m.in. Idealny facet (16:05), Król Skorpion (18:05), Prawie święta (20:00) oraz Miłość jest wszystkim (22:20).

TV4 najmłodszych widzów zaprasza przed telewizory już od godziny 6:35. Właśnie wtedy zostanie wyemitowana Wi­gi­lij­na opo­wieść o 12 pie­skach. Tuż po niej pojawi się Flint­sto­no­wie: Niech ży­je Rock Ve­gas! (8:45). Kolejne ciekawe filmy, które zagoszczą na antenie, to m.in. We­so­łych świąt (14:25),  Ści(ą)ga­ny (16:20) oraz Czar­ny ry­cerz (18:00).

TV Puls o 7:55 zaprasza do oglądania filmu Ali­cja po dru­giej stro­nie lu­stra. Kilka godzin później zostaną wyświetlone produkcje takie jak m.in. 7 kra­sno­lud­ków: Las to za ma­ło! Hi­sto­ria jesz­cze praw­dziw­sza (12:30), Księ­ga dżun­gli (17:55) oraz Aste­rix i Obe­lix: Mi­sja Kle­opa­tra (20:00).

Co leci w telewizję w Boże Narodzenie 2020? (w kolejności godzin emisji)

 • Wi­gi­lij­na opo­wieść o 12 pie­skach (TV4, 6:35)
 • Kolędy z Białegostoku (TVN, 6:50)
 • Msza świę­ta z Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach (TVP1, 7:00)
 • Po­moc­nik świę­te­go Mi­ko­ła­ja i ma­gicz­ne płat­ki śnie­gu (TVP2, 7:00)
 • Artur ratuje Gwiazdkę (Polsat, 7:30)
 • Ekspres polarny (TVN, 7:50)
 • Ali­cja po dru­giej stro­nie lu­stra (TV Puls, 7:55)
 • „Gdy się Chry­stus ro­dzi…” – ko­lę­dy na Ja­snej Gó­rze (TVP1, 8:00)
 • Beethoven VII: Świąteczna przygoda (TVN7, 8:10)
 • Pie­sek pod cho­in­kę (TVP2, 8:40)
 • Flint­sto­no­wie: Niech ży­je Rock Ve­gas! (TV4, 8:45)
 • Smerfy: Opowieść wigilijna (Polsat, 9:35)
 • Potop (TVN, 9:50)
 • Świę­ta pach­ną­ce mi­ło­ścią (TVP1, 10:00)
 • Tajemniczy ogród (TVN7, 10:00)
 • Madagwiazdka (Polsat, 10:05)
 • Przy­go­da na An­tark­ty­dzie (TV Puls, 10:10)
 • Bel­la i Se­ba­stian 3 (TVP2, 10:20)
 • Pada Shrek (Polsat, 10:30)
 • Aste­riks i Obe­liks: Osie­dle bo­gów (TV4, 10:40)
 • Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II w 100-lecie urodzin świętego (Polsat, 11:15)
 • Trans­mi­sja uro­czy­ste­go bło­go­sła­wień­stwa Urbi et Or­bi z Wa­ty­ka­nu w Bo­że Na­ro­dze­nie ( TVP1, 11:55)
 • Dwa mu­ły dla sio­stry Sa­ry (TVP2, 12:00)
 • Happy Feet: Tupot małych stóp II (TVN7, 12:00)
 • Święty Mikołaj z 34. ulicy (Polsat, 12:05)
 • Mar­ma­du­ke – pies na fa­li (TV4, 12:30)
 • 7 kra­sno­lud­ków: Las to za ma­ło! Hi­sto­ria jesz­cze praw­dziw­sza (TV Puls, 12:30)
 • Ko­lę­dy pod wspól­nym nie­bem (TVP1, 12:45)
 • Podróż do wnętrza Ziemi (TVN, 13:00)
 • Ro­dzi­na na Gwiazd­kę (TVP1, 13:35)
 • Elf (TVN7, 14:00)
 • Cza­row­ni­ca (TV Puls, 14:20) 
 • We­so­łych świąt (TVN7, 14:25)
 • Dirty Dancing (Polsat, 14:35)
 • Ostatni smok (TVN, 15:00)
 • Wyj­ście awa­ryj­ne (TVP1, 15:15)
 • Pad­ding­ton (TVP2, 16:00)
 • Idealny facet (TVN7, 16:05)
 • Ści(ą)ga­ny (TV4, 16:20)
 • Kró­lew­skie świę­ta (TV Puls, 16:20)
 • Kevin sam w domu (Polsat, 16:40)
 • Pingwiny z Madagaskaru (TVN, 17:15)
 • Gwiaz­dy ko­lę­du­ją w Zakopanem — świąteczny kon­cert pod pa­tro­na­tem pa­ry pre­zy­denc­kiej (TVP1, 17:30)
 • Księ­ga dżun­gli (TV Puls, 17:55)
 • Czar­ny ry­cerz (TV4, 18:00)
 • Król Skorpion (TVN7, 18:05)
 • Świąteczna zamiana (TVP2, 18:25)
 • Dziadek do orzechów i cztery królestwa (Polsat, 20:00)
 • Prawie święta (TVN7, 20:00)
 • Ka­rie­ra Ni­ko­sia Dyz­my (TV4, 20:00)
 • Aste­rix i Obe­lix: Mi­sja Kle­opa­tra (TV Puls, 20:00) 
 • Królewna Śnieżka i Łowca (TVN, 20:05)
 • Legalna blondynka II (TVP2, 20:10)
 • Krzysz­tof Krawczyk — całe mo­je ży­cie (TVP1, 21:15)
 • Gambit, czyli jak ograć króla (TVP2, 21:55)
 • Mo­je skar­by (TV Puls, 22:05)
 • Co wiecie o swoich dziadkach? (Polsat, 22:10)
 • Miłość jest wszystkim (TVN7, 22:20)
 • Cze­go pra­gną ko­bie­ty (TV4, 22:25)
 • Godziny szczytu III (TVN, 22:45)
 • Po­szu­ki­wa­ny, po­szu­ki­wa­na (TVP1, 23:20)
 • Radosne święta (TVP2, 23:35)
 • Sztos II (TV Puls, 23:50)

Czego pragną kobiety? pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Czego pragną kobiety? pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Dirty Dancing pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Dirty Dancing pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Pada Shrek pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Pada Shrek pojawi się na antenie w Boże Narodzenie

Komentarze

Najczęściej czytane dziś

Może Cię zainteresować

×