Szukaj

Regulamin serwisu

 1. Serwis jastrzabpost.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat Gwiazd i ludzi ze sfer showbiznesu.
 2. Jastrzabpost.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 3. Jastrzabpost.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Jastrzabpost.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach serwisu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez jastrzabpost.pl
 5. Jastrzabpost.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 6. Jastrzabpost.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu.
 7. Jastrzabpost.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  Korzystanie z serwisu jastrzabpost.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu jastrzabpost.pl jest bezpłatne.
 9. Dla prawidłowego korzystania z serwisu jastrzabpost.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 10. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu jastrzabpost.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu – komentarze. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie jastrzabpost.pl treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 12. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie jastrzabpost.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.
 13. Serwis jastrzabpost.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu jastrzabpost.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu jastrzabpost.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
 14. Administratorem serwisu jastrzabpost.pl jest Jastrząb Media Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 18a lok. 21, 00-511 Warszawa.
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu jastrzabpost.pl użytkownik może zgłaszać na adres: redakcja@jastrzabpost.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania reklamacji w formie pisemnej.
×