Szukaj

Nowy Rok w telewizji. Co na 1.01 przygotowały TVP, TVN i Polsat? Wybraliśmy największe hity

Co w telewizji w Nowy Rok?

Co w telewizji w Nowy Rok?

Program telewizyjny na Nowy Rok. Co przygotowały TVP, TVN, Polsat, TV Puls i TV4? Zerknijcie do naszego zestawienia. 

Właśnie rozpoczął się 2021 rok, który został nazwany m.in. Rokiem Konstytucji 3 maja (w 230. rocznicę uchwalenia) oraz Rokiem Stanisława Lema (w 100 rocznicę urodzin). Co wydarzy się w ciągu następnych dwunastu miesięcy? Krzysztof Jackowski uważa, że nie będzie to zbyt wesoły okres. Jeden z najsłynniejszych polskich wizjonerów zakłada, że dojdzie do katastrofy:

Idzie nieciekawy czas. Bardzo dziwne. To kompletnie nielogiczne, co mi się kojarzy. […] Puste ulice mi się kojarzą, kompletnie puste miasta, lub miasto. Widzę duże miasto, które jest kompletnie pustym miastem. Raptem dzieje się coś, że miasto jest puste.

Czy te przewidywania się sprawdzą? Czas pokaże. Pewne jest za to, że największe stacje telewizyjne robią co w ich mocy, by widzowie właśnie z nimi spędzali Nowy Rok. Jakie hity przygotowano? Sprawdziliśmy.

Co w telewizji w Nowy Rok, 01.01.2021 rok?

Za nami ciekawe koncerty, które przygotowały dwie telewizje — TVP oraz Polsat. TVN wyłamał się z tradycji i wyemitował filmy. Każda z tych stacji przygotowała dla oglądających ciekawe pasmo noworoczne. Jakie hity pojawią się na ekranie?

TVP1 zaprasza widzów przed telewizory już od godziny 5:35. Właśnie wtedy zostanie wyświetlony film Magiczna skarpeta. Tuż po niej pokaże transmisję mszy świętej (7:00) oraz film przygodowy Szaj­bus i pin­gwi­ny (8:20). Z kolei wieczorem zostaną wyemitowane produkcje takie jak m.in. Zenek (20:15), Wiel­ki Gats­by (22:20) oraz Kosz­mar mi­nio­ne­go la­ta (0:50).

TVP2 startuje o godzinie 6:10 z filmem Arktyczna przygoda. W południe zaprasza przed telewizory na Kon­cert no­wo­rocz­ny z Wied­nia (12:00). Z kolei wieczorem będzie można obejrzeć produkcje takie jak m.in. Dziew­czy­na war­ta grze­chu (20:00), 72 go­dzi­ny (21:40) oraz Cór­ka mo­je­go kum­pla (0:40).

Polsat o 7:50 wyemituje film przygodowy Pio­truś Pan. Tuż po nim poleci Ra­ta­tuj (10:10). Ciekawych propozycji nie zabraknie też po południu. Wówczas zostaną wyświetlone produkcje takie jak m.in. Ma­ska Zor­ro (15:50), Ke­vin sam w No­wym Jor­ku (20:00) oraz Jeź­dziec zni­kąd (22:45).

TVN wśród filmowych propozycji proponuje oglądającym dramat obyczajowy Na­ro­dze­nie (9:00), a po nim komedię obyczajową Pan nia­nia (10:55). Z kolei po południu przygotowano m.in. Hap­py Fe­et: Tu­pot ma­łych stóp II (15:10), Znów mam 17 lat (17:00) oraz Łow­ca i Kró­lo­wa Lo­du (20:05).

TVN7 o 7:30 zaprasza przed telewizory najmłodszych. Właśnie dla nich wyemituje produkcje Lo­rax. Tuż po nim na antenie pojawi się Du­ma: po­dróż do do­mu (9:15). Wśród ciekawych propozycji warto wymienić też tytuły takie jak m.in. Atra­men­to­we ser­ce (13:30), Ostat­ni smok III: Klą­twa czar­no­księż­ni­ka (15:45) oraz Syl­we­ster w No­wym Jor­ku (20:00).

TV4 w Nowy Rok przygotował komedię Pie­ska Gwiazd­ka (9:05). Oprócz niej na antenie pojawią się także produkcje takie jak m.in. Bil­ly Ma­di­son (15:00), Szczeniackie wojsko (16:55), Król Skorpion: Księga dusz (0:00) oraz Korpus weteranów (2:05).

TV Puls o 9:25 zaprasza widzów na komedię 7 kra­sno­lud­ków: Las to za ma­ło! Hi­sto­ria jesz­cze praw­dziw­sza. Tuż po niej pojawi się Mój przy­ja­ciel smok (11:20). Wśród tytułów, o których warto wspomnieć, należy wymienić m.in. Król Ar­tur (14:50), Li­sto­pa­do­wy czło­wiek (20:00), Parker (22:05) oraz Teoria chaosu (0:20).

Co w telewizji w Nowy Rok? (w kolejności godzin emisji)

 • Magiczna skarpeta (TVP1, 5:35)
 • Arktyczna przygoda (TVP2, 6:10)
 • Trans­mi­sja mszy świę­tej (TVP1, 7:00)
 • Lo­rax (TVN7, 7:30)
 • Pio­truś Pan (Polsat, 7:50)
 • Szaj­bus i pin­gwi­ny (TVP1, 8:20)
 • Na­ro­dze­nie (TVN, 9:00) 
 • Pie­ska Gwiazd­ka (TV4, 9:05)
 • Du­ma: po­dróż do do­mu (TVN7, 9:15)
 • 7 kra­sno­lud­ków: Las to za ma­ło! Hi­sto­ria jesz­cze praw­dziw­sza (TV Puls, 9:25)
 • Gre­ase (TVP1, 10:05)
 • Ra­ta­tuj (Polsat, 10:10)
 • Mer­lin i księ­ga be­stii (TV4, 10:50)
 • Pan nia­nia (TVN, 10:55)
 • We­hi­kuł cza­su (TVN7, 11:15)
 • Mój przy­ja­ciel smok (TV Puls, 11:20)
 • Kon­cert no­wo­rocz­ny z Wied­nia (TVP2, 12:00)
 • Jak zo­stać ko­tem (TVP1, 12:20)
 • Zło­to dla zu­chwa­łych (TVN, 12:30)
 • An­na i król (Polsat, 12:40)
 • K-9 (TV4, 12:50)
 • Atra­men­to­we ser­ce (TVN7, 13:30)
 • Król Ar­tur (TV Puls, 14:50)
 • Bil­ly Ma­di­son (TV4, 15:00)
 • Hap­py Fe­et: Tu­pot ma­łych stóp II (TVN, 15:10)
 • Syl­we­ster Ma­rzeń z Dwój­ką (TVP2, 15:30, 18:25)
 • Ostat­ni smok III: Klą­twa czar­no­księż­ni­ka (TVN7, 15:45)
 • Ma­ska Zor­ro (Polsat, 15:50)
 • Szczeniackie wojsko (TV4, 16:55)
 • Znów mam 17 lat (TVN, 17:00)
 • W imię kró­la (TV Puls, 17:30) 
 • Dziew­czy­na war­ta grze­chu (TVP2, 20:00)
 • Syl­we­ster w No­wym Jor­ku (TVN7, 20:00)
 • Li­sto­pa­do­wy czło­wiek (TV Puls, 20:00)
 • Ke­vin sam w No­wym Jor­ku (Polsat, 20:00)
 • Łow­ca i Kró­lo­wa Lo­du (TVN, 20:05)
 • Zenek (TVP1, 20:15)
 • 72 go­dzi­ny (TVP2, 21:40)
 • Parker (TV Puls, 22:05)
 • Su­per­man: po­wrót (TVN, 22:20)
 • Wiel­ki Gats­by (TVP1, 22:20)
 • Ro­meo mu­si umrzeć (TVN7, 22:30)
 • Jeździec znikąd (Polsat, 22:45)
 • Król Skorpion: Księga dusz (TV4, 0:00)
 • Teoria chaosu (TV Puls, 0:20) 
 • Cór­ka mo­je­go kum­pla (TVP2, 0:40)
 • Kosz­mar mi­nio­ne­go la­ta (TVP1, 0:50)
 • Kurt Co­ba­in: ży­cie bez cen­zu­ry (TVN7, 0:50)
 • Ko­chaj­my się od świę­ta (TVN7, 1:20)
 • Scep­tyk (Polsat, 1:55)
 • Korpus weteranów (TV4, 2:05)


"Łowca i Królowa Lodu" poleci w telewizji w Nowy Rok

"Mój przyjaciel smok" poleci w telewizji w Nowy Rok

Zenek poleci w telewizji w Nowy Rok

Zenek poleci w telewizji w Nowy Rok

Dodaj komentarz

Najczęściej czytane dziś

Zobacz również

Może Cię zainteresować

×