Szukaj

Stacje telewizyjne święta kończą z przytupem. 26 grudnia Polsat, TVN i TVP przygotowały same hity

Co poleci w telewizji 26.12?

Co poleci w telewizji 26.12?

Program telewizyjny na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Co będzie pokazane w telewizji? Jakie propozycje dla swoich widzów przygotowały TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, TV4? Sprawdźcie naszą ściągawkę.

Boże Narodzenie powoli zbliża się ku końcowi. Stacje telewizyjne od samego początku świąt walczą o widza i serwują mu ciekawe propozycje. Nie inaczej jest też 26 grudnia. Przygotowano mnóstwo ciekawych filmów i innych produkcji, które z pewnością umilą te ostatnie godziny świętowania.

Co w telewizji w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26.12. 2020?

TVP1 zaprasza swoich widzów przed telewizory od wczesnych godzin rannych. Już o godzinie 5:15 poleci dramat telewizyjny Święta rodzina. Tuż po niej zostanie wyemitowana msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (7:00). Kolejne ciekawe propozycje to K-9: Pies, któ­ry ura­to­wał Świę­ta (10:55), Mi­łość na Gwiazd­kę (12:35) oraz Dzień do­bry, ko­cham Cię! (21:15).

TVP2 z programami świątecznymi rusza jeszcze wcześniej, niż TVP1. Już o 4:50 wyemituje komedię Wymarzone święta. Następnie poleci film Mi­ko­łaj nie­świę­ty (6:25). Tego dnia pojawią się także propozycje takie jak m.in. Po­moc­nik świę­te­go Mi­ko­ła­ja i ma­gicz­ne płat­ki śnie­gu (16:25), Wy­ma­rzo­ne świę­ta (18:25) oraz Sza­lo­na 30-tka ze­spo­łu Boys (20:00).

Polsat z pasmem filmowym startuje o 6:55. Właśnie wtedy zostanie wyświetlony Sco­oby-Doo i król go­bli­nów. Tego dnia wyemitują również: W gło­wie się nie mie­ści (9:00) oraz Gdzie jest Ne­mo (11:00). Wieczorem stacja zaprasza na film inspirowany komiksami Marvela, Iron Man 3 (20:05).

TVN zaprasza widzów już od godziny 7:40. Na antenie pojawi się wówczas film Mój przy­ja­ciel del­fin. Z kolei o 12:40 zostanie wyświetlony film Po­dróż na ta­jem­ni­czą wy­spę. W paśmie wieczornym warto zwrócić uwagę na produkcje takie jak m.in. Ho­li­day (20:05) oraz Złe ma­muś­ki 2: Jak prze­trwać świę­ta (22:55).

TVN7 już od rana proponuje interesujące produkcje. Do takich należy Agen­cie, po­daj ła­pę, który zostanie wyświetlony o 8:50. Dwie godziny później, o 10:50 pojawi się Jack Frost. Warto zwrócić też uwagę na filmy takie jak m.in. Prak­ty­kant (17:35), Bat­man: Po­czą­tek (20:00) oraz Gó­ra Dan­te­go (22:55).

TV4 rano przed telewizory zaprasza najmłodszych widzów. To właśnie dla nich przygotował film animowany Kurczak mały (7:35). Tego samego dnia nie zabraknie też innych, ciekawych propozycji. Polecą także: Strasz­ny dom (10:45), Za­klę­ty ksią­żę (12:55), Tyl­ko ty (16:45) oraz Wciąż ją ko­cham (20:00).

TV Puls filmowe pasmo rozpocznie od produkcji Bia­ły Kieł, który wyemituje o 7:40. Dwie godziny później poleci Świą­tecz­na hi­sto­ria. Warto zwrócić też uwagę na propozycje takie jak m.in. Pa­mięt­nik księż­nicz­ki (15:25), Gi­gan­ci ze sta­li (17:35), Par­ker (20:00) oraz W obro­nie wła­snej (20:00).

Co leci w telewizję w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 2020? ( w kolejności godzin emisji)

 • Wymarzone święta (TVP2, 4:50)
 • Świę­ta ro­dzi­na (TVP1, 5:15)
 • Mi­ko­łaj nie­świę­ty (TVP2, 6:25)
 • Sco­oby-Doo i król go­bli­nów (Polsat, 6:55)
 • Msza świę­ta z Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach (TVP1, 7:00)
 • Kur­czak Ma­ły (TV4, 7:35)
 • Mój przy­ja­ciel del­fin (TVN, 7:40)
 • Bia­ły Kieł (TV Puls, 7:40)
 • Agen­cie, po­daj ła­pę (TVN7, 8:50)
 • W gło­wie się nie mie­ści (Polsat, 9:00)
 • Gwiaz­dy ko­lę­du­ją w Zakopanem — świąteczny kon­cert pod pa­tro­na­tem pa­ry pre­zy­denc­kiej (TVP1, 9:15)
 • Pad­ding­ton (TVP2, 9:30)
 • Świą­tecz­na hi­sto­ria (TV Puls, 9:40)
 • Ko­lę­do­wa­nie na Świę­tym Krzy­żu (TVP1, 10:25)
 • Kró­lew­na Śnież­ka (TV4, 10:45)
 • Jack Frost (TVN7, 10:50)
 • K-9: Pies, któ­ry ura­to­wał Świę­ta (TVP1, 10:55)
 • Gdzie jest Ne­mo (Polsat, 11:00)
 • Opo­wieść wi­gi­lij­na (TV Puls, 11:20)
 • Przy­go­dy ba­ro­na Mun­chau­se­na (TVP2, 11:40)
 • Mi­łość na Gwiazd­kę (TVP1, 12:35)
 • Po­dróż na ta­jem­ni­czą wy­spę (TVN, 12:40)
 • Za­klę­ty ksią­żę (TV4, 12:55)
 • Blu­es Bro­thers (TVN7, 12:55)
 • Księ­ga dżun­gli (TV Puls, 13:15)
 • Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mo­cy (Polsat, 13:20)
 • Masz wia­do­mość (TVN, 14:35)
 • Dżun­gla (TV4, 14:45)  
 • Po­szu­ki­wa­ny, po­szu­ki­wa­na (TVP1, 15:20)
 • Pa­mięt­nik księż­nicz­ki (TV Puls, 15:25)
 • Gra­wi­ta­cja (TVN7, 15:40)
 • Ant-Man (Polsat, 16:15)
 • Po­moc­nik świę­te­go Mi­ko­ła­ja i ma­gicz­ne płat­ki śnie­gu (TVP2, 16:25)
 • Prak­ty­kant (TVN7, 17:35)
 • Gi­gan­ci ze sta­li (TV Plus, 17:35)
 • Wy­ma­rzo­ne świę­ta (TVP2, 18:25)
 • Sza­lo­na 30-tka ze­spo­łu Boys (TVP2, 20:00)
 • Wciąż ją ko­cham (TV4, 20:00)
 • Bat­man: Po­czą­tek (TVN7, 20:00)
 • Par­ker (TV Puls, 20:00)
 • Ho­li­day (TVN, 20:05)
 • Dzień do­bry, ko­cham Cię! (TVP1, 21:15)
 • Wy­bu­cho­wa pa­ra (TVP2, 22:10)
 • W obro­nie wła­snej (TV Puls, 22:10)
 • M jak mor­der­ca (TV4, 22:25)
 • Po­int Break — na fa­li (Polsat, 22:55)
 • Gó­ra Dan­te­go (TVN7, 22:55)
 • Złe ma­muś­ki 2: Jak prze­trwać świę­ta (TVN, 22:55)
 • Ostat­ni pa­sa­żer (TVP1, 23:00)


Batman początek zostanie wyświetlony 26.12

Batman początek zostanie wyświetlony 26.12

Gdzie jest Nemo? poleci 26.12. 2020

Gdzie jest Nemo? poleci 26.12. 2020

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mo­cy polecą 26.12

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mo­cy polecą 26.12

[bc_random_banner category=default]

Dodaj komentarz

Najczęściej czytane dziś

Zobacz również

Może Cię zainteresować

×